Dentist Montenegro | Stomatološka ordinacija

Dentist Montenegro Apex lokator

Aparat koji se koristi pri endodontskom lečenju zuba (lečenje kanala korena zuba). Omogucava nam precizno merenje dužine kanala korena i besprekornu obradu kanala a sve u cilju preciznog definitivnog punjenja. Time se onemogućava stvaranje greške pri punjenju i eventualne komplikacije koje mogu nastati.


Nove tehnologije

Dental studio Vučetić