Dentist Montenegro | Stomatološka ordinacija

Dentist Montenegro Keramičke fasete - ViniriViniri su keramičke "ljuspice" koje se trajno fiksiraju za prednji, vidljivi deo zuba. Daju odlične funkcionalne i estetske rezultate u pogledu korekcije boje, oblika, veličine i položaja prednjh zuba. U poslednje vreme napredak tehnologije u izradi keramičkih materijala omogućio je široku primenu bezmetalnih fiksnih protetskih nadoknada sa visokim estetskim izgledom. Pored te prednosti, bezmetalni materijali su u potpunosti biokompatibilni a takođe pružaju mogućnost manje invazivnog zahvata na zubima.

Viniri kao potpuno keramičke fasete, pružaju mogućnost estetske transformacije osmeha a uz minimalno skidanje tvrdih zubnih tkiva. Indikacije za ovu vrstu nadoknade su brojne, a u uz dobar plan terapije moguće je postići izuzetne estetske rezultate. Prednost ove vrste nadoknada u odnosu na keramičku krunicu je ta što se uklanja (brusi) samo prednji deo zuba. Vinirima se mogu tretirati zubi koji su u lošem položaju, loše boje, neadekvatne veličine, oštećeni velikim karijesom, starim kompozitnim ispunima itd. Uz pravu indikaciju i plan terapije viniri predstavljaju najoptimalnije rešenje za uspešnu estetsku restauraciju prednjih zuba gornje i donje vilice.

Viniri predstavljaju svetski trend u postizanju HOLLYWOOD SMILE osmeha.

Usluge