Dentist Montenegro | Stomatološka ordinacija

Dentist Montenegro Oralno-hirurške intervencije

U našoj ordinaciji vam možemo pružiti sve vrste oralno-hirurških intervencija u lokalnoj anesteziji.

Vađenje neizniklih zuba (vađenje impaktiranih zuba) jedna je od najčešćih intervencija. Od svih neizniklih zuba najveći procenat odlazi na umnjake koji svojim rastom ili položajem ugrožavaju okolne zube i strukture.Apikotomije i cistektomije - Hirurško lečenje "procesa" na vrhu korena, bilo da su u pitanju manje lezije ili veće vilične ciste,/jednako uspešno se mogu lečiti.

Usluge