Parodontopatija | Dentist Montenegro | Stomatološka ordinacija

Parodontopatija - Lečenje

Za početak neophodno je ukloniti faktore koji su doveli do njenog nastanka (na prvom mestu dentalni plak i kamenac) kao i saniranje simptoma i znakova oboljenja.

Postoje mesta u ustima koja nećete moći sami adekvatno da očistite. Na tim mestima se plak duže zadržava,a mineralizacijom nastaje kamenac. Sastav pljuvačke ima presudnu ulogu na brzinu stvaranja kamenca. U osoba čija pljuvacka sadrži visoke koncentracije kalcijuma i fosfora,intenzitet stvaranja kamenca je veći.

Ako je na zubima prisutan kamenac, održavanje higijene je praktično nemoguće i zato je njegovo uklanjanje sa površine zuba veoma važan zahvat u lečenju ovog oboljenja. Ove naslage može ukloniti samo vaš stomatolog tretmanom profesionalnog čišćenja zuba.

Zapaljenje desni se sanira redovnim i temeljnim održavanjem oralne higijene,profesionalnim tretmanima uklanjanja kamenca i pigmentacija, a po potrebi i antibiotskom terapijom.

Ako su već prisutni parodontalni džepovi neophodno je ukloniti ih dok su još plitki.Ova intervencija žnaziva se kiretaža parodontalnog džepa i predstavlja jedan od najvažnijih zahvata u lečenju parodontopatije.

U težim slučajevima dolaze u obzir hirurške metode lečenja.

Dakle, upotrebljavajte hranu koja zahteva temeljno žvakanje, smanjite upotrebu šećera, perite redovno i savesno svoje zube, posećujte redovno stomatologa i rezultati neće izostati!


BLOG | Teme